วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ ประชุมรายงานผลการดำเนินการระบบสำนักงานไร้กระดาษ(Paperless Office) ภายในสำนักงาน เพื่อตอบสนอง ในโครงการระบบสำนักงานไร้กระดาษของมหาวิทยาลัย

 

SAM_0394
SAM_0391
SAM_0389
SAM_0395
SAM_0392
SAM_0396