สถิติการใช้บริการงานทะเบียนและประมวลผล


การเข้าใช้งานเว็บไซต์ระบบทะเบียนและประมวลผล (reg.rru.ac.th)
จำนวนการเข้าใช้งาน  520,000 เซสชัน คิดเป็นจำนวนผู้ใช้งาน  107,000 รายการเข้าใช้งานระบบรับสมัครเข้าศึกษาต่อออนไลน์ (academic.rru.ac.th/regis)
จำนวนการเข้าใช้งาน  41,000 เซสชัน คิดเป็นจำนวนผู้ใช้งาน  26,000 ราย