ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัด โครงการประชุมคณาจารย์ด้านวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 3 อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 

DSC_1109
DSC_0852
DSC_0855
DSC_0858
DSC_0853
DSC_0857
DSC_0850
DSC_0860
DSC_0869
DSC_0867
DSC_0862
DSC_0865
DSC_0863
DSC_0870
DSC_0873
DSC_0872
DSC_0881
DSC_0876
DSC_0884
DSC_0875
DSC_0887
DSC_0889
DSC_0895
DSC_0894
DSC_0893
DSC_0890
DSC_0899
DSC_0897
DSC_0900
DSC_0913
DSC_0905
DSC_0903
DSC_0901
DSC_0907
DSC_0918
DSC_0916
DSC_0914
DSC_0920
DSC_0917
DSC_0921
DSC_0923
DSC_0927
DSC_0925
DSC_0924
DSC_0929
DSC_0933
DSC_0928
DSC_0930
DSC_0937
DSC_0938
DSC_0941
DSC_0947
DSC_0944
DSC_0942
DSC_0953
DSC_0951
DSC_0948
DSC_0952
DSC_0954
DSC_0956
DSC_0964
DSC_0957
DSC_0959
DSC_0965
DSC_0963
DSC_0968
DSC_0969
DSC_0972
DSC_0971
DSC_0973
DSC_0975
DSC_0976
DSC_0979
DSC_0982
DSC_0977
DSC_0978
DSC_0984
DSC_0985
DSC_0988
DSC_0986
DSC_0989
DSC_0987
DSC_0994
DSC_1007
DSC_0999
DSC_1012
DSC_1005
DSC_1001
DSC_1011
DSC_1021
DSC_1013
DSC_1020
DSC_1022
DSC_1016
DSC_1019
DSC_1024
DSC_1025
DSC_1023
DSC_1026
DSC_1028
DSC_1031
DSC_1027
DSC_1029
DSC_1032
DSC_1030
DSC_1033
DSC_1034
DSC_1036
DSC_1038
DSC_1037
DSC_1035
DSC_1039
DSC_1040
DSC_1048
DSC_1041
DSC_1043
DSC_1051
DSC_1046
DSC_1057
DSC_1056
DSC_1061
DSC_1065
DSC_1066
DSC_1067
DSC_1069
DSC_1068
DSC_1070
DSC_1073
DSC_1076
DSC_1074
DSC_1084
DSC_1078
DSC_1083
DSC_1089
DSC_1098
DSC_1092
DSC_1096
DSC_1100