วันที่ 13 มกราคม 2561 มีการประชุมลงนามความร่วมมือ เรื่องประสานความร่วมมือในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของ นักเรียนจ่า พรรคนาวิน เหล่าทหารขนส่ง ณ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 

131586
DSC_1878
DSC_1874
DSC_1876
DSC_1879
131590
DSC_1881
DSC_1888
DSC_1884
DSC_1885
DSC_1890
DSC_1886
DSC_1893
DSC_1892
DSC_1899
DSC_1898
DSC_1902
DSC_1895
DSC_1906
DSC_1914
DSC_1911
DSC_1924
DSC_1921
DSC_1925
DSC_1926
DSC_1928
DSC_1927
DSC_1934