เปิดบ้านงานแนะแนวอาชีพ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 รร.ประจันตราษฎร์บำรุง ปราจีนบุรี

ในวันที่ 30 พฤษจิกายน 2560 ผู้บริหารและบุคลากร ของสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้เข้าแนะแนวการศึกษา ณ รร.ประจันตราษฎร์บำรุง ปราจีนบุรี