มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564
คณะ
ช่วงรับสมัคร
ประกาศรายชื่อ ผู้สมัคร
สอบข้อเขียน
สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อ
คณะครุศาสตร์ 9 มิ.ย. 2564 ถึง 27 มิ.ย. 2564 28 มิ.ย. 2564 29 มิ.ย. 2564 30 มิ.ย. 2564 1 ก.ค. 2564
คณะอื่นๆ 9 มิ.ย. 2564 ถึง 27 มิ.ย. 2564 28 มิ.ย. 2564 -- ไม่มี -- 30 มิ.ย. 2564 1 ก.ค. 2564

เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อประเภทนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับปริญญาตรี ๔ ปี

 

ช่องทางการติดต่อ คณะ/สาขาวิชา
 


1. การรับสมัคร สมัครผ่านทางเว็บไซต์ http://reg.rru.ac.th/web_admis/app_form.php เท่านั้น
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/ผลการสอบคัดเลือก/การรายงานตัว ประกาศรายชื่อที่ เว็บไซต์ http://reg.rru.ac.th/ รายละเอียดตามปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่
 


🚨 หมายเหตุ

ข้อกำหนดการรับนักศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
- ค่าธรรมเนียมการสมัคร 300 บาท ต่อคน ต่อรอบ
- มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ขอสงวนสิทธิ์การเปิด/ปิดรับสมัคร และเปลี่ยนแปลงจำนวนรับสมัคร ซึ่งจะประกาศให้ทราบต่อไป

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน Tel. (038)535116, (038)810301, (038)5354268, (038)500000 ต่อ 6400
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ copyright ©2021 design academic.rru.ac.th