ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัด โครงการประชุมคณาจารย์ด้านวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 3 อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 

DSC_1109
DSC_0852
DSC_0855
DSC_0858
DSC_0853
DSC_0857
DSC_0850
DSC_0860
DSC_0869
DSC_0867
DSC_0862
DSC_0865
DSC_0863
DSC_0870
DSC_0873
DSC_0872
DSC_0881
DSC_0876
DSC_0884
DSC_0875
DSC_0887
DSC_0889
DSC_0895
DSC_0894
DSC_0893
DSC_0890
DSC_0899
DSC_0897
DSC_0900
DSC_0913
DSC_0905
DSC_0903
DSC_0901
DSC_0907
DSC_0918
DSC_0916
DSC_0914
DSC_0920
DSC_0917
DSC_0921
DSC_0923
DSC_0927
DSC_0925
DSC_0924
DSC_0929
DSC_0933
DSC_0928
DSC_0930
DSC_0937
DSC_0938
DSC_0941
DSC_0947
DSC_0944
DSC_0942
DSC_0953
DSC_0951
DSC_0948
DSC_0952
DSC_0954
DSC_0956
DSC_0964
DSC_0957
DSC_0959
DSC_0965
DSC_0963
DSC_0968
DSC_0969
DSC_0972
DSC_0971
DSC_0973
DSC_0975
DSC_0976
DSC_0979
DSC_0982
DSC_0977
DSC_0978
DSC_0984
DSC_0985
DSC_0988
DSC_0986
DSC_0989
DSC_0987
DSC_0994
DSC_1007
DSC_0999
DSC_1012
DSC_1005
DSC_1001
DSC_1011
DSC_1021
DSC_1013
DSC_1020
DSC_1022
DSC_1016
DSC_1019
DSC_1024
DSC_1025
DSC_1023
DSC_1026
DSC_1028
DSC_1031
DSC_1027
DSC_1029
DSC_1032
DSC_1030
DSC_1033
DSC_1034
DSC_1036
DSC_1038
DSC_1037
DSC_1035
DSC_1039
DSC_1040
DSC_1048
DSC_1041
DSC_1043
DSC_1051
DSC_1046
DSC_1057
DSC_1056
DSC_1061
DSC_1065
DSC_1066
DSC_1067
DSC_1069
DSC_1068
DSC_1070
DSC_1073
DSC_1076
DSC_1074
DSC_1084
DSC_1078
DSC_1083
DSC_1089
DSC_1098
DSC_1092
DSC_1096
DSC_1100
Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...