ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 

DSC_1475
DSC_1476
DSC_1473
DSC_1470
DSC_1479
DSC_1474
DSC_1485
DSC_1488
DSC_1486
DSC_1480
DSC_1481
DSC_1483
DSC_1490
DSC_1489
DSC_1492
DSC_1491
DSC_1493
Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...