โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
“กิจกรรมการทบทวนทิศทางการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์”
ในวันศุกร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น ๔ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 

12-01-2018 (1)
12-01-2018 (6)
12-01-2018 (3)
12-01-2018 (7)
12-01-2018 (4)
12-01-2018 (2)
12-01-2018 (8)
12-01-2018 (9)
12-01-2018 (11)
12-01-2018 (10)
12-01-2018 (12)
12-01-2018 (13)
12-01-2018 (14)
12-01-2018 (15)
12-01-2018 (17)
12-01-2018 (18)
12-01-2018 (16)
12-01-2018 (19)
12-01-2018 (21)
12-01-2018 (20)
12-01-2018 (22)
12-01-2018 (24)
12-01-2018 (23)
12-01-2018 (25)
12-01-2018 (30)
12-01-2018 (27)
12-01-2018 (28)
12-01-2018 (29)
12-01-2018 (26)
12-01-2018 (31)
12-01-2018 (35)
12-01-2018 (32)
12-01-2018 (33)
12-01-2018 (34)
12-01-2018 (36)
12-01-2018 (37)
12-01-2018 (38)
12-01-2018 (39)
12-01-2018 (40)
12-01-2018 (42)
12-01-2018 (41)
12-01-2018 (43)
12-01-2018 (46)
12-01-2018 (44)
12-01-2018 (47)
12-01-2018 (45)
12-01-2018 (48)
12-01-2018 (50)
12-01-2018 (49)
12-01-2018 (52)
12-01-2018 (51)
12-01-2018 (53)
12-01-2018 (55)
12-01-2018 (54)
12-01-2018 (56)
12-01-2018 (57)
12-01-2018 (59)
12-01-2018 (58)
12-01-2018 (60)
12-01-2018 (61)
12-01-2018 (64)
12-01-2018 (63)
DSC_1775
DSC_1769
DSC_1764
DSC_1766
DSC_1772
DSC_1773
DSC_1778
DSC_1779
DSC_1782
DSC_1789
DSC_1781
DSC_1785
Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...