วันที่ 19 มกราคม 2561 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ออกแนะแนวการศึกษา ณ ร.ร.ท่าเกษมพิทยาคม และ ร.ร.ร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้วรัชมังคลาภิเษก นำทีมโดย อ.สุพัฒน์ สุขเกษม รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน