สำนักส่งเสริมวิชาการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดโครงการเร่งรัดและส่งเสริมการทำผลงานวิชาการของคณาจารย์ ระยะที่ ๑
ในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. โดยจัด อบรมหัวข้อ “หลักเกณฑ์การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและเทคนิคการทำผลงานวิชาการ” ณ ห้องศรีสยาม ชั้น ๔ อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 

pic-19-01-2016 (1)
pic-19-01-2016 (6)
pic-19-01-2016 (3)
pic-19-01-2016 (5)
pic-19-01-2016 (4)
pic-19-01-2016 (8)
pic-19-01-2016 (9)
pic-19-01-2016 (7)
pic-19-01-2016 (10)
pic-19-01-2016 (12)
pic-19-01-2016 (11)
pic-19-01-2016 (13)
pic-19-01-2016 (14)
pic-19-01-2016 (15)
pic-19-01-2016 (16)
pic-19-01-2016 (18)
pic-19-01-2016 (17)
pic-19-01-2016 (20)
pic-19-01-2016 (19)
pic-19-01-2016 (21)
pic-19-01-2016 (22)
pic-19-01-2016 (24)
pic-19-01-2016 (23)
pic-19-01-2016 (25)
pic-19-01-2016 (27)
pic-19-01-2016 (26)
pic-19-01-2016 (29)
pic-19-01-2016 (28)
pic-19-01-2016 (30)
pic-19-01-2016 (31)
DSC_8098
DSC_8094
DSC_8090
DSC_8092
DSC_8099
DSC_8095
DSC_8100
DSC_8102
DSC_8104
DSC_8103
DSC_8107
DSC_8105
DSC_8110
DSC_8114
DSC_8116
DSC_8118
DSC_8120
DSC_8119
DSC_8126
DSC_8124
DSC_8123
DSC_8121