สำนักส่งเสริมวิชาการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดโครงการเร่งรัดและส่งเสริมการทำผลงานวิชาการของคณาจารย์ ระยะที่ ๑
ในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. โดยจัด อบรมหัวข้อ “หลักเกณฑ์การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและเทคนิคการทำผลงานวิชาการ” ณ ห้องศรีสยาม ชั้น ๔ อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 

pic-19-01-2016 (1)
pic-19-01-2016 (6)
pic-19-01-2016 (3)
pic-19-01-2016 (5)
pic-19-01-2016 (4)
pic-19-01-2016 (8)
pic-19-01-2016 (9)
pic-19-01-2016 (7)
pic-19-01-2016 (10)
pic-19-01-2016 (12)
pic-19-01-2016 (11)
pic-19-01-2016 (13)
pic-19-01-2016 (14)
pic-19-01-2016 (15)
pic-19-01-2016 (16)
pic-19-01-2016 (18)
pic-19-01-2016 (17)
pic-19-01-2016 (20)
pic-19-01-2016 (19)
pic-19-01-2016 (21)
pic-19-01-2016 (22)
pic-19-01-2016 (24)
pic-19-01-2016 (23)
pic-19-01-2016 (25)
pic-19-01-2016 (27)
pic-19-01-2016 (26)
pic-19-01-2016 (29)
pic-19-01-2016 (28)
pic-19-01-2016 (30)
pic-19-01-2016 (31)
DSC_8098
DSC_8094
DSC_8090
DSC_8092
DSC_8099
DSC_8095
DSC_8100
DSC_8102
DSC_8104
DSC_8103
DSC_8107
DSC_8105
DSC_8110
DSC_8114
DSC_8116
DSC_8118
DSC_8120
DSC_8119
DSC_8126
DSC_8124
DSC_8123
DSC_8121
Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...