ประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 2 ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. โดยมีท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
เป็นประธานในการเปิดการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 

thumb-19-02-2018 (1)
thumb-19-02-2018 (7)
thumb-19-02-2018 (4)
thumb-19-02-2018 (2)
thumb-19-02-2018 (3)
thumb-19-02-2018 (6)
thumb-19-02-2018 (5)
thumb-19-02-2018 (9)
thumb-19-02-2018 (8)
thumb-19-02-2018 (10)
thumb-19-02-2018 (11)
thumb-19-02-2018 (12)
thumb-19-02-2018 (13)
thumb-19-02-2018 (14)
thumb-19-02-2018 (15)
thumb-19-02-2018 (16)
thumb-19-02-2018 (17)
thumb-19-02-2018 (18)
thumb-19-02-2018 (19)
thumb-19-02-2018 (20)
thumb-19-02-2018 (22)
thumb-19-02-2018 (21)
thumb-19-02-2018 (23)
thumb-19-02-2018 (24)
Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...