วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ออกแนะแนวการศึกษา ณโรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  จ.ฉะเชิงเทรา นำทีมโดย  อ.สุพัฒน์  สุขเกษม     รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน