วันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 3/2561
ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ วันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น.

 

DSC_0291
DSC_0296
DSC_0301
DSC_0293
DSC_0298
DSC_0300
DSC_0305
DSC_0304
DSC_0309
DSC_0312
DSC_0313
DSC_0314
DSC_0316
Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...