หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2561

หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 (วันรายงานตัวนักศึกษาใหม่) แบบฟอร์มและเอกสาร ของหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ขั้นตอนการสมัครเข้าหอพัก 2561 ใบสมัครเข้าหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ประกาศกำหนดการเข้าพัก 1/2561 หอพักนักศึกษาเปิดรับสมัครนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2561

ประชุมสัมนา เรื่อง การปรับเปลี่ยนแนวทางการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร ระดับอุดมศึกษาฯ

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้เข้าประชุมสัมนา เรื่อง การปรับเปลี่ยนแนวทางการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร ระดับอุดมศึกษาที่ผ่านการอนุมัติหรือการให้ความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา ณ ห้องคอนเวนชั่น ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร