หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 (วันรายงานตัวนักศึกษาใหม่)