ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 5/2561

วันที่ 26 กรกฏาคม 2561 เวลา 13.00 น. การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 5/2561 ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ  

สำนักส่งเสริมวิชาการฯ รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 26 กรกฏาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ สำนักส่งเสริมวิชาการฯ ได้รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561   ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมทั้งหมด >>คลิกที่นี่

ร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันที่ 25 กรกฏาคม 2561 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา 28 ก.ค. พร้อมใจออกมาทำบุญตักบาตร ทำกิจกรรมดีๆ ถวายเป็นพระราชกุศล และร่วมถวายพระพรชัยมงคลอย่างพร้อมเพรียงกัน

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเขียนผลงานทางวิชาการ

วันที่ 25 กรกฏาคม 2561 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเขียนผลงานทางวิชาการ ณ ห้องศรีสยาม ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์   ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมทั้งหมด >>คลิกที่นี่

สำนักส่งเสริมวิชาการฯ ศึกษาดูงานในด้านจัดการศึกษาด้วยระบบ pre-degree

วันที่ 23 กรกฏาคม 2561 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ เดินทางไปศึกษาดูงานในด้านจัดการศึกษาด้วยระบบ pre-degree ที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่รองรับการจัดการศึกษาแบบ pre-degree ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง   ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมทั้งหมด >>คลิกที่นี่

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ 16-17 กรกฏาคม 2561

วันที่ 16-17 กรกฏาคม 2561 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์  “กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21” ณ โรงเรมสีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมทั้งหมด >>คลิกที่นี่