วันที่ 29 สิงหาคม 2561 สำนักส่งเสริมวิชาการจัด โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการทำงาน เรื่อง “บริการอย่างไรให้ได้ใจผู้รับบริการ” ให้กับบุคลากรภายในสำนักงาน
เพื่อเสริมสร้างความรู้และปรับทัศนคติทางด้านการให้บริการของสำนักงาน ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 

29082018 (2)
29082018 (5)
29082018 (4)
29082018 (1)
29082018 (6)
29082018 (3)
29082018 (7)
29082018 (9)
29082018 (8)
29082018 (10)
29082018 (12)
29082018 (11)
29082018 (15)
29082018 (14)
29082018 (13)
29082018 (16)
29082018 (17)
29082018 (18)
29082018 (19)
29082018 (21)
29082018 (20)
29082018 (22)
29082018 (23)
29082018 (24)
29082018 (26)
29082018 (25)
29082018 (28)
29082018 (27)
29082018 (30)
29082018 (29)
29082018 (32)
29082018 (31)
29082018 (34)
29082018 (33)
29082018 (35)
29082018 (37)
29082018 (36)
29082018 (38)
29082018 (40)
29082018 (39)
29082018 (41)
29082018 (42)
29082018 (44)
29082018 (43)
29082018 (46)
29082018 (45)
29082018 (47)
29082018 (48)
29082018 (50)
29082018 (49)
29082018 (51)
29082018 (52)
29082018 (54)
29082018 (55)
29082018 (56)
29082018 (53)
29082018 (57)
29082018 (58)
29082018 (59)
29082018 (60)
29082018 (64)
29082018 (62)
29082018 (61)
29082018 (63)
29082018 (65)
29082018 (66)
29082018 (67)
29082018 (70)
29082018 (68)
29082018 (71)
29082018 (69)
29082018 (72)
29082018 (73)
29082018 (76)
29082018 (75)
29082018 (74)
29082018 (77)
29082018 (78)
29082018 (81)
29082018 (82)
29082018 (80)
29082018 (79)
29082018 (83)
29082018 (84)
29082018 (85)
29082018 (86)
29082018 (87)
29082018 (89)
29082018 (88)
Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...