วันที่ 6 กันยายน 2561 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ สรุปการดำเนินงานปีงบประมาณ 2561 และวางแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องหัวหน้าสำนักงาน อาคารเรียนรวมและอำนวยการ