วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมด้วย อาจารย์สุพัฒน์ สุขเกษม รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ (ฝ่ายทะเบียน) จัดประชุมออนไลน์ การใช้ระบบบริการตรวจสอบหนี้สินออนไลน์ เพื่อรองรับการบริการแก่นักศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019 จัดประชุมผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเปิดให้นักศึกษาเข้าใช้บริการ ผ่านทางเว็บไซต์ https://www.rruwelearn.com/services ในวันจันทร์ ที่ 11 มกราคม 2564 เป็นต้นไป