วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อม ดร.สรรเสริญ หุ่นแสน และอาจารย์ปราริชาติ รื่นพงษ์พันธ์ รองอำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ ร่วมพิธีเปิดแข่งขันกีฬาสารภีเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา