สรุปการดำเนินงานปีงบประมาณ 2561 และวางแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2562

วันที่ 6 กันยายน 2561 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ สรุปการดำเนินงานปีงบประมาณ 2561 และวางแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องหัวหน้าสำนักงาน อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

การประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ปีการสึกษา 2560

การประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ปีการสึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2561 ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมีผู้บริหาและบุคลากรของสำนักส่งเสริมวิชาการฯ เข้าร่วมในการประเมินคุณภาพในครั้งนี้  

อบรมพัฒนาศักยภาพการทำงาน เรื่อง “บริการอย่างไรให้ได้ใจผู้รับบริการ”

วันที่ 29 สิงหาคม 2561 สำนักส่งเสริมวิชาการจัด โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการทำงาน เรื่อง “บริการอย่างไรให้ได้ใจผู้รับบริการ” ให้กับบุคลากรภายในสำนักงาน เพื่อเสริมสร้างความรู้และปรับทัศนคติทางด้านการให้บริการของสำนักงาน ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  

ตรวจรับประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักส่งเสริมวิชาการฯ ปีการศึกษา 2561

วันที่ 28 สิงหาคม 2561 ตรวจรับประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักส่งเสริมวิชาการฯ ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประวัติ ชั้น 1 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้าทำการประเมินภายในหน่วยงาน ได้แก่ อาจารย์ ดร.โชติ เนืองนันท์, อาจารย์อภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์ และ อาจารย์ประยุทธ อินแบน ให้เกียรติเป็นประธานและคณะกรรมการตรวจสอบประเมินคุณภาพภายในสำนักงาน  

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนัก ประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

ประชุมคณะกรรมการ ประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อารคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิชาการฯ เป็นประธานในการประชุม และผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม

ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 6/2561

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 6/2561 ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

ประชุมทำแผนงบประมาณสำนักส่งเสริมวิชาการ 2561

;วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ประชุมทำแผนงบประมาณสำนักส่งเสริมวิชาการ ประจำปี 2561 ณ ห้องหัวหน้าสำนักงาน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 5/2561

วันที่ 26 กรกฏาคม 2561 เวลา 13.00 น. การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 5/2561 ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ  

สำนักส่งเสริมวิชาการฯ รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 26 กรกฏาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ สำนักส่งเสริมวิชาการฯ ได้รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561   ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมทั้งหมด >>คลิกที่นี่

ร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันที่ 25 กรกฏาคม 2561 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา 28 ก.ค. พร้อมใจออกมาทำบุญตักบาตร ทำกิจกรรมดีๆ ถวายเป็นพระราชกุศล และร่วมถวายพระพรชัยมงคลอย่างพร้อมเพรียงกัน

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเขียนผลงานทางวิชาการ

วันที่ 25 กรกฏาคม 2561 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเขียนผลงานทางวิชาการ ณ ห้องศรีสยาม ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์   ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมทั้งหมด >>คลิกที่นี่