ประกาศ! รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบ 4 ปีการศึกษา 2562

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 👉 คลิกที่นี่


รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญาตรี รอบที่ 3

ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562

คณะ
ประกาศรับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
สอบข้อเขียน
สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
คณะครุศาสตร์
5 เม.ย. 2562 - 24 พ.ค. 2562
27 พ.ค. 2562
30 พ.ค. 2562
31 พ.ค. 2562
4 มิ.ย. 2562
คณะอื่นๆ
ทุกสาขาวิชา
5 เม.ย. 2562 - 24 พ.ค. 2562
27 พ.ค. 2562
ไม่มีสอบข้อเขียน
31 พ.ค. 2562
4 มิ.ย. 2562
คณะครุศาสตร์
กำหนดการ
5 เม.ย. 2562 - 24 พ.ค. 2562
ประกาศรับสมัคร
27 พ.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
30 พ.ค. 2562
สอบข้อเขียน
31 พ.ค. 2562
สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
4 มิ.ย. 2562คณะอื่นๆ
ทุกสาขาวิชา
กำหนดการ
5 เม.ย. 2562 - 24 พ.ค. 2562
ประกาศรับสมัคร
27 พ.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ไม่มีการสอบข้อเขียน
สอบข้อเขียน
31 พ.ค. 2562
สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
4 มิ.ย. 2562ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/ผลการสอบคัดเลือก/การรายงานตัว

ประกาศรายชื่อ เว็บไซต์ http://academic.rru.ac.th/regis รายละเอียดตามปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

หมายเหตุ

กำหนดการ รับนักศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

ค่าธรรมเนียมการสมัคร 300 บาท ต่อคน ต่อรอบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ขอสงวนสิทธิ์การเปิด/ปิดรับสมัคร และเปลี่ยนแปลงจำนวนรับสมัคร ซึ่งจะประกาศให้ทราบต่อไป

สแกนเข้าสู่หน้าสมัครเรียน