ประกาศ! รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบ 4 ปีการศึกษา 2562

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 👉 คลิกที่นี่


รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 3

ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 (รับตรงครั้งที่ 1)

ประกาศรับสมัคร
ประกาศรายชื่อ ผู้สมัคร
วันสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
1-25 พ.ค. 2561
31 พ.ค. 2561
8 มิ.ย. 2561
12 มิ.ย. 2561
1-25 พ.ค. 2561
ประกาศรับสมัคร
31 พ.ค. 2561
ประกาศรายชื่อ ผู้สมัคร
8 มิ.ย. 2561
วันสัมภาษณ์
12 มิ.ย. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/ผลการสอบคัดเลือก/การรายงานตัว

ประกาศรายชื่อ เว็บไซต์ http://academic.rru.ac.th/regis รายละเอียดตามปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

หมายเหตุ

กำหนดการ รับนักศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

ค่าธรรมเนียมการสมัคร 300 บาท ต่อคน ต่อรอบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ขอสงวนสิทธิ์การเปิด/ปิดรับสมัคร และเปลี่ยนแปลงจำนวนรับสมัคร ซึ่งจะประกาศให้ทราบต่อไป

สแกนเข้าสู่หน้าสมัครเรียน