กำหนดการสอบสัมภาษณ์และแผนที่อาคาร

» วัน เวลา ห้องสอบสัมภาษณ์ «
» แผนที่ห้องสอบสัมภาษณ์ «


ดูรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ นักศึกษาภาคปกติ (รอบ1)