ประกาศแจ้งนักศึกษาใหม่ชำระเงินรายงานตัว

• ศึกษาวิธิการลงทะเบียนและพิมพ์ใบ pay-in เพื่อนำไปชำระเงิน
  ตามวันเวลาที่กำหนด ➞ » ดูขั้นตอนลงทะเบียน คลิก «
• ลงทะเบียนและพิมพ์ใบ pay-in ที่เว็บไซต์นี้ ➞ » คลิกที่นี่ «
กำหนดชำระเงินที่ธนาคารภายใน วันที่ 21 ธ.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2562
(หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์)
• รายงานตัว วันที่ 12 มิ.ย. 2562 ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น.
• สถานที่รายงานตัว(รอการอัพเดทข้อมูลจากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์)


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอทำบัตรนักศึกษาของธนาคารกรุงไทย


(แนบ รูปถ่าย 1 ใบ,สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 5 ฉบับ, สำเนาทะเบียนบ้าน 5 ฉบับ)
ให้นำเอกสารแบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์
มาในวันรายงานตัวนักศึกษาใหม่


การแต่งกายของนักศึกษาในวันรายงานตัว

หมายเหตุ

ข้อกำหนดการรอาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ขอสงวนสิทธิ์การเปิด/ปิดรับสมัคร และเปลี่ยนแปลงจำนวนรับสมัคร ซึ่งจะประกาศให้ทราบต่อไป