ประกาศแจ้งนักศึกษาใหม่ผู้มีสิทธิ์สอบ รอบ 3

คณะ
สอบข้อเขียน
สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
คณะครุศาสตร์
ทุกสาขาวิชา
30 พ.ค. 2562
31 พ.ค. 2562
4 มิ.ย. 2562
คณะอื่นๆ
ทุกสาขาวิชา
ไม่มีสอบข้อเขียน
31 พ.ค. 2562
4 มิ.ย. 2562
คณะครุศาสตร์
ทุกสาขาวิชา
30 พ.ค. 2562
สอบข้อเขียน*
31 พ.ค. 2562
สอบสัมภาษณ์**
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
4 มิ.ย. 2562คณะอื่นๆ
ทุกสาขาวิชา
ไม่มีสอบข้อเขียน
31 พ.ค. 2562
สอบสัมภาษณ์**
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
4 มิ.ย. 2562
ห้องสอบคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ รอบ 3 >>คลิกที่นี่<<

แผนที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
หมายเหตุ

ข้อกำหนดการรอาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ขอสงวนสิทธิ์การเปิด/ปิดรับสมัคร และเปลี่ยนแปลงจำนวนรับสมัคร ซึ่งจะประกาศให้ทราบต่อไป