ประชุมคณะกรรมการ ประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปลายปี 2561 วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ ณ ห้องเทพนิมิต ชั้น 4 อารคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิชาการฯ เป็นประธานในการประชุม และผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

DSC_0815
DSC_0819
DSC_0816
DSC_0822
DSC_0817
DSC_0821
DSC_0830
DSC_0827
DSC_0831
DSC_0828
DSC_0834
DSC_0832
Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...