โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ

“การขับเคลื่อนงานหสหกิจศึกษา เพื่อตอบรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี”
ระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม 2560 ณ ซีบรีซ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี

 

DSC_0469
DSC_0001
DSC_0007
DSC_0017
DSC_0003
DSC_0043
DSC_0023
DSC_0082
DSC_0084
DSC_0142
DSC_0181
DSC_0193
DSC_0087
DSC_0291
DSC_0195
DSC_0252
DSC_0455
DSC_0447
DSC_0465
DSC_0585
DSC_0474
Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...