แนะแนวการศึกษา ณโรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  จ.ฉะเชิงเทรา

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ออกแนะแนวการศึกษา ณโรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  จ.ฉะเชิงเทรา นำทีมโดย  อ.สุพัฒน์  สุขเกษม     รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

แนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา จ.ระยอง

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ออกแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา จ.ระยอง นำทีมโดย อ.สุพัฒน์ สุขเกษม รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

แนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนชลกันยานุกูล จ.ชลบุรี

วันที่ 18 มกราคม 2561 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ออกแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนชลกันยานุกูล จ.ชลบุรี นำทีมโดย อ.ทวีทรัพย์ เจือพานิช รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ออกแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ออกแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร  จ.ฉะเชิงเทรา นำทีมโดย อ.ทวีทรัพย์ เจือพานิช รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ออกแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านค่าย

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ออกแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านค่าย นำทีมโดย อ.นุชจรินทร์  ครูเกษตร  และอ.ทวีทรัพย์ เจือพานิช รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

แนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนบางละมุง  จ.ชลบุรี

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ออกแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนบางละมุง  จ.ชลบุรี นำทีมโดย อ.ทวีทรัพย์ เจือพานิช รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

แนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนบ่อทองวงศ์จันทร์  จ.ชลบุรี

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ออกแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนบ่อทองวงศ์จันทร์  จ.ชลบุรี นำทีมโดย อ.ทวีทรัพย์ เจือพานิช รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

แนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร จ.ชลบุรี

วันที่ 23 มกราคม 2561 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ออกแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร จ.ชลบุรี นำทีมโดย อ.ทวีทรัพย์ เจือพานิช รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

แนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนบางปะกงบวรวิทยายน จ.ฉะเชิงเทรา

วันที่ 22 มกราคม 2561 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ออกแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนบางปะกงบวรวิทยายน จ.ฉะเชิงเทรา นำทีมโดย อ.ทวีทรัพย์ เจือพานิช รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

แนะแนวการศึกษา ณ ร.ร.ท่าเกษมพิทยาคม และ ร.ร.ร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้วรัชมังคลาภิเษก

วันที่ 19 มกราคม 2561 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ออกแนะแนวการศึกษา ณ ร.ร.ท่าเกษมพิทยาคม และ ร.ร.ร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้วรัชมังคลาภิเษก นำทีมโดย อ.สุพัฒน์ สุขเกษม รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

แนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนวัดป่าประดู่ จ.ระยอง และโรงเรียนบางแก้วประชาสันต์

วันที่ 17 มกราคม 2561 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ออกแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนวัดป่าประดู่ จ.ระยอง และโรงเรียนบางแก้วประชาสันต์ จ.สมุทรปราการ นำทีมโดย อ.ทวีทรัพย์ เจือพานิช รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

แนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี จ.ปราจีนบุรี

วันที่ 21 ธันวาคม 2560 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ออกแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี จ.ปราจีนบุรี นำทีมโดย อ.ทวีทรัพย์ เจือพานิช รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน