วันพุธที่ 22 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) บุคลากรและผู้บริหาร สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้เข้าร่วมการอบรม “การดำเนินงานการคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาปี 2561 หรือ TCAS” โดยมี อ.จารุมาศ ปิ่นทอง ประทาน TCAS ให้การบรรยายในการดำเนินการครั้งนี้

 

DSC_0197
DSC_0192
DSC_0196
DSC_0194
DSC_0191
DSC_0201
DSC_0202
Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...