วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ออกแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง จ.ปราจีนบุรี นำทีมโดย อ.ทวีทรัพย์ เจือพานิช รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 

เปิดบ้านงานแนะแนวอาชีพ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 รร.ประจันตราษฎร์บำรุง ปราจีนบุรี