วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ประชุมเจ้าหน้าที่ตรวจเช็คพัสดุภายในสำนักส่งเสริมวิชาการฯ

 

ประชุมตรวจเช็คพัสดุภายในสำนักงาน