วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมวิชาการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เข้าต้อนรับบุคลากรและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานส่งเสริมวิชาการฯ จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที่เข้ามาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหน่วยงาน ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคาร ราชนครินท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 

DSC_0787
DSC_1938
DSC_1941
DSC_0786
DSC_1936
DSC_1943
DSC_1946
DSC_1947
DSC_1948
DSC_1951
DSC_1949
DSC_1950
DSC_1952
DSC_1955
DSC_1954
DSC_1956
DSC_1959
DSC_1962
DSC_1966
DSC_1968
DSC_1969
DSC_1974
DSC_1970
DSC_1972
DSC_1977
DSC_1980
DSC_1983
DSC_1995
DSC_1986
DSC_1985
DSC_1989
DSC_1996
DSC_1997
DSC_1998
DSC_2002
DSC_2003
DSC_2004
DSC_2005
DSC_2006
DSC_2007
DSC_2008
DSC_2009
DSC_2011
DSC_2013
DSC_2017
DSC_2022
DSC_2028
DSC_2034
DSC_2038
DSC_2041
DSC_2040
DSC_2039
DSC_2045
DSC_2043
DSC_2046
DSC_2048
DSC_2047
DSC_2050
DSC_2049
DSC_2053
DSC_2051
DSC_2058
DSC_2054
DSC_2061
DSC_2063
DSC_2065
DSC_2069
DSC_2067
DSC_2071
DSC_2072
DSC_2074
DSC_2073
DSC_2078
DSC_2075
DSC_2083
DSC_2086
DSC_2097
DSC_2088
DSC_2090
DSC_2100
DSC_2093
DSC_2099
DSC_2102
DSC_2104
DSC_2103
DSC_2101
DSC_2112
DSC_2106
DSC_2110
DSC_2114
DSC_2120
DSC_2128
DSC_2117
DSC_2118
DSC_2125
DSC_2123
DSC_2129
DSC_2132
DSC_2148
DSC_2143
DSC_2142
DSC_2146
DSC_2144
DSC_2151
DSC_2152
DSC_2154
DSC_2155
Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...