วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมวิชาการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เข้าต้อนรับบุคลากรและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานส่งเสริมวิชาการฯ จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที่เข้ามาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหน่วยงาน ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคาร ราชนครินท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 

เจ้าหน้าที่หน่วยงานส่งเสริมวิชาการฯ จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที่เข้ามาศึกษาดูงาน