วันที่ 9 มีนาคม 2561 งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2560 บัณฑิต▪️มหาบัณฑิต▪️ดุษฏีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปี 2558-2559 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

28870705_10215762587358507_4150265866059160512_n
28795257_10215762588278530_7728399752175725392_n
28870984_10215762588758542_552884405419967122_n
28279839_10215762586638489_4906172803013816636_n
68743
28783601_10215762585998473_5431345524045136900_n
DSC_0915
DSC_0916
DSC_0917
DSC_0922
DSC_0919
DSC_0920
aa
bb
cc