วันที่ 23-24 เมษายน 2561 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ ได้จัด โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมีท่านอธิการบดี เป็นประธาน ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 

DSC_0320
DSC_0323
DSC_0321
DSC_0329
DSC_0326
DSC_0324
DSC_0336
DSC_0340
DSC_0331
DSC_0335
DSC_0338
DSC_0342
DSC_0345
DSC_0347
DSC_0353
DSC_0351
DSC_0361
DSC_0357
DSC_0359
DSC_0362
DSC_0360
DSC_0363
DSC_0367
DSC_0374
DSC_0366
DSC_0368
DSC_0371
DSC_0382
DSC_0386
DSC_0392
DSC_0390
DSC_0405
DSC_0391
DSC_0403
DSC_0398
DSC_0410
DSC_0408
DSC_0414
DSC_0409
DSC_0412
DSC_0419
DSC_0422
DSC_0417
DSC_0426
DSC_0425
DSC_0428
DSC_0429
DSC_0438
DSC_0440
DSC_0442
DSC_0446
DSC_0454
DSC_0457
DSC_0459
DSC_0462
DSC_0465
DSC_0471
DSC_0472
DSC_0474
DSC_0467
DSC_0477
DSC_0483
DSC_0478
DSC_0480
DSC_0486
DSC_0495
DSC_0491
DSC_0493
DSC_0497
DSC_0501
DSC_0503
DSC_0505
DSC_0502
DSC_0509
DSC_0511
DSC_0519
DSC_0521
DSC_0523
DSC_0534
DSC_0528
DSC_0535
DSC_0537
DSC_0530
DSC_0548
DSC_0559
DSC_0545
DSC_0563
DSC_0553
DSC_0574
DSC_0573
DSC_0579
DSC_0588
DSC_0584
DSC_0589
DSC_0595
DSC_0591
DSC_0592
DSC_0599
DSC_0606
DSC_0601
DSC_0605
DSC_0603
DSC_0611
DSC_0616
DSC_0619
DSC_0620
DSC_0623
DSC_0625
DSC_0624
DSC_0636
DSC_0638
DSC_0629
DSC_0634
DSC_0642
DSC_0650
DSC_0656
Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...