การประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ปีการสึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2561 ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมีผู้บริหาและบุคลากรของสำนักส่งเสริมวิชาการฯ เข้าร่วมในการประเมินคุณภาพในครั้งนี้

 

05092018 (6)
05092018 (3)
05092018 (5)
05092018 (4)
05092018 (2)
05092018 (1)
05092018 (7)
05092018 (10)
05092018 (8)
05092018 (9)
05092018 (12)
05092018 (11)
05092018 (13)
05092018 (14)
05092018 (17)
05092018 (15)
05092018 (18)
05092018 (16)
05092018 (19)
05092018 (20)
05092018 (21)
05092018 (23)
05092018 (22)
05092018 (24)
05092018 (25)
05092018 (26)
05092018 (27)
05092018 (28)
05092018 (32)
05092018 (29)
05092018 (30)
05092018 (31)
05092018 (33)
05092018 (35)
05092018 (36)
05092018 (34)
05092018 (37)
05092018 (38)
05092018 (42)
05092018 (39)
05092018 (40)
05092018 (41)
05092018 (43)
05092018 (44)
05092018 (45)
05092018 (47)
05092018 (46)
05092018 (49)
05092018 (48)
05092018 (50)
Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...