วันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00-16.30 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ กิจกรรมอบรม เทคนิคการทำผลงานวิชาการ ที่ไม่ละเมิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ณ ห้องการะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

DSC_0508
DSC_0515
DSC_0507
DSC_0524
DSC_0505
DSC_0519
DSC_0527
DSC_0526
DSC_0528
DSC_0530
DSC_0532
DSC_0533
DSC_0539
DSC_0543
DSC_0545
DSC_0544
DSC_0541
DSC_0553
DSC_0549
DSC_0557
DSC_0555
DSC_0561
DSC_0559
DSC_0566
DSC_0570
DSC_0569
DSC_0572
DSC_0576
DSC_0574
DSC_0582
DSC_0585
DSC_0580
DSC_0578
DSC_0589
DSC_0586
DSC_0591
DSC_0594
DSC_0593
DSC_0597
DSC_0599
DSC_0602
DSC_0603
DSC_0619
DSC_0610
DSC_0607
DSC_0621
DSC_0617
DSC_0629
DSC_0630
DSC_0631
DSC_0633
DSC_0632
DSC_0641
DSC_0642
DSC_0647
DSC_0645
DSC_0648
DSC_0650
DSC_0659
DSC_0653
DSC_0656
DSC_0658
DSC_0661
DSC_0660
DSC_0667
DSC_0663
DSC_0668
DSC_0671
DSC_0670
DSC_0672
DSC_0678
DSC_0677
DSC_0694
DSC_0692
DSC_0697
DSC_0695
DSC_0704
DSC_0699
DSC_0705
DSC_0702
DSC_0706
DSC_0708
DSC_0711
DSC_0715
DSC_0713
Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...