วันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00-16.30 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ กิจกรรมอบรม เทคนิคการทำผลงานวิชาการ ที่ไม่ละเมิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ณ ห้องการะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

DSC_0508
DSC_0515
DSC_0507
DSC_0524
DSC_0505
DSC_0519
DSC_0527
DSC_0526
DSC_0528
DSC_0530
DSC_0532
DSC_0533
DSC_0539
DSC_0543
DSC_0545
DSC_0544
DSC_0541
DSC_0553
DSC_0549
DSC_0557
DSC_0555
DSC_0561
DSC_0559
DSC_0566
DSC_0570
DSC_0569
DSC_0572
DSC_0576
DSC_0574
DSC_0582
DSC_0585
DSC_0580
DSC_0578
DSC_0589
DSC_0586
DSC_0591
DSC_0594
DSC_0593
DSC_0597
DSC_0599
DSC_0602
DSC_0603
DSC_0619
DSC_0610
DSC_0607
DSC_0621
DSC_0617
DSC_0629
DSC_0630
DSC_0631
DSC_0633
DSC_0632
DSC_0641
DSC_0642
DSC_0647
DSC_0645
DSC_0648
DSC_0650
DSC_0659
DSC_0653
DSC_0656
DSC_0658
DSC_0661
DSC_0660
DSC_0667
DSC_0663
DSC_0668
DSC_0671
DSC_0670
DSC_0672
DSC_0678
DSC_0677
DSC_0694
DSC_0692
DSC_0697
DSC_0695
DSC_0704
DSC_0699
DSC_0705
DSC_0702
DSC_0706
DSC_0708
DSC_0711
DSC_0715
DSC_0713