วันที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 10/2561 ณ ห้อง เจ้าสเวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชกัชราชนครินทร์

DSC_0724
DSC_0723
DSC_0731
DSC_0730
DSC_0733
DSC_0732
DSC_0736
DSC_0740
DSC_0735
DSC_0749
DSC_0754
DSC_0745
DSC_0756
DSC_0759
DSC_0762
DSC_0769
DSC_0765
DSC_0777
DSC_0778
DSC_0780
DSC_0781
DSC_0782
DSC_0786
DSC_0784
DSC_0789
DSC_0787
DSC_0788
DSC_0790
DSC_0791
DSC_0812
DSC_0805
DSC_0807
DSC_0808