วันที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 10/2561 ณ ห้อง เจ้าสเวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชกัชราชนครินทร์

DSC_0724
DSC_0723
DSC_0731
DSC_0730
DSC_0733
DSC_0732
DSC_0736
DSC_0740
DSC_0735
DSC_0749
DSC_0754
DSC_0745
DSC_0756
DSC_0759
DSC_0762
DSC_0769
DSC_0765
DSC_0777
DSC_0778
DSC_0780
DSC_0781
DSC_0782
DSC_0786
DSC_0784
DSC_0789
DSC_0787
DSC_0788
DSC_0790
DSC_0791
DSC_0812
DSC_0805
DSC_0807
DSC_0808
Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...