วันที่ 7 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมวิชาการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เข้าต้อนรับบุคลากรและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานส่งเสริมวิชาการฯ จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่เข้ามาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหน่วยงาน ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคาร ราชนครินท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

DSC_0006
DSC_0009
DSC_0013
DSC_0002
DSC_0008
DSC_0014
DSC_0021
DSC_0017
DSC_0030
DSC_0023
DSC_0032
DSC_0034
DSC_1006
DSC_1004
DSC_1007
DSC_1010
DSC_1013
DSC_1018
DSC_1014
DSC_1016
DSC_1021
DSC_1019
DSC_1020
DSC_1022
DSC_1026
DSC_1031
DSC_1025
DSC_1029
DSC_1027
DSC_1032
DSC_1033
DSC_1035
DSC_1040
DSC_1043
DSC_1044
DSC_1046
DSC_1045
DSC_1047
DSC_1049
DSC_1052
DSC_1055
DSC_1073
DSC_1076
DSC_1078
DSC_1080
DSC_1082
DSC_1088
DSC_1089
DSC_1096
DSC_1090
DSC_1099
DSC_1105
DSC_1108
DSC_1111
DSC_1113
DSC_1117
Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...