วันที่ 7 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมวิชาการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เข้าต้อนรับบุคลากรและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานส่งเสริมวิชาการฯ จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่เข้ามาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหน่วยงาน ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคาร ราชนครินท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

DSC_0006
DSC_0009
DSC_0013
DSC_0002
DSC_0008
DSC_0014
DSC_0021
DSC_0017
DSC_0030
DSC_0023
DSC_0032
DSC_0034
DSC_1006
DSC_1004
DSC_1007
DSC_1010
DSC_1013
DSC_1018
DSC_1014
DSC_1016
DSC_1021
DSC_1019
DSC_1020
DSC_1022
DSC_1026
DSC_1031
DSC_1025
DSC_1029
DSC_1027
DSC_1032
DSC_1033
DSC_1035
DSC_1040
DSC_1043
DSC_1044
DSC_1046
DSC_1045
DSC_1047
DSC_1049
DSC_1052
DSC_1055
DSC_1073
DSC_1076
DSC_1078
DSC_1080
DSC_1082
DSC_1088
DSC_1089
DSC_1096
DSC_1090
DSC_1099
DSC_1105
DSC_1108
DSC_1111
DSC_1113
DSC_1117