ประกาศ! ผู้มีสิทธิ์รายงานตัว รอบ 1 ปีการศึกษา 2562

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและกำหนดการ

รับสมัครนักศึกษา รอบ 2 ปีการศึกษา 2562

คู่มือการสมัคร สมัครเรียน รอบ 2 » คลิกที่นี่ «


รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 5

ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 (รับตรงมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3)

ประกาศรับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้สมัครพร้อมสัมภาษณ์
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก
รายงานตัว
16 ก.ค. 2561 - 1 ส.ค. 2561
2 ส.ค. 2561
3 ส.ค. 2561
3-5 ส.ค. 2561
16 ก.ค. 2561 - 1 ส.ค. 2561
ประกาศรับสมัคร
2 ส.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้สมัครพร้อมสัมภาษณ์
3 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก
3-5 ส.ค. 2561
รายงานตัว


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/ผลการสอบคัดเลือก/การรายงานตัว

ประกาศรายชื่อ เว็บไซต์ http://academic.rru.ac.th/regis รายละเอียดตามปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

หมายเหตุ

ข้อกำหนดการรับนิสิตอาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

ค่าธรรมเนียมการสมัคร 300 บาท ต่อคน ต่อรอบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ขอสงวนสิทธิ์การเปิด/ปิดรับสมัคร และเปลี่ยนแปลงจำนวนรับสมัคร ซึ่งจะประกาศให้ทราบต่อไป

สแกนเข้าสู่หน้าสมัครเรียน