วันที่ 13 มกราคม 2561 มีการประชุมลงนามความร่วมมือ เรื่องประสานความร่วมมือในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของ นักเรียนจ่า พรรคนาวิน เหล่าทหารขนส่ง ณ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 

131586
DSC_1878
DSC_1874
DSC_1876
DSC_1879
131590
DSC_1881
DSC_1888
DSC_1884
DSC_1885
DSC_1890
DSC_1886
DSC_1893
DSC_1892
DSC_1899
DSC_1898
DSC_1902
DSC_1895
DSC_1906
DSC_1914
DSC_1911
DSC_1924
DSC_1921
DSC_1925
DSC_1926
DSC_1928
DSC_1927
DSC_1934
Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...