วันนี้ (26 ธ.ค. 61) รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการ
“สร้างแรงจูงใจ สานสายใย รวมใจราชนครินทร์ (สารภีสัมพันธ์) ครั้งที่ 10 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพของบุคลากรทุกสายงานให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน โดยอาศัยกิจกรรมการแข่งขันกีฬา เพื่อสร้างความสามัคคี และสร้างแรงจูงใจในการพัฒนามหาวิทยาลัย แบ่งเป็น 6 สี ดังนี้ 1.สีฟ้า 2.สีแดง 3.สีม่วง 4.สีชมพู 5.สีกรมท่า 6.สีส้ม ภายในงานมีการแข่งขันกีฬา ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

DSC_0934
DSC_0943
DSC_0938
DSC_0940
DSC_0944
DSC_0941
DSC_0945
DSC_0946
DSC_0949
DSC_0953
DSC_0951
DSC_0957
DSC_0963
DSC_0959
DSC_0962
DSC_0964
DSC_0966
DSC_0968
DSC_0971
DSC_0972
DSC_0976
DSC_0978
DSC_0979
DSC_0984
DSC_0980
DSC_0983
DSC_0985
DSC_0986
DSC_0987
DSC_0990
DSC_0993
DSC_0992
DSC_0997
DSC_0994
DSC_0999