วันนี้ (26 ธ.ค. 61) รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการ
“สร้างแรงจูงใจ สานสายใย รวมใจราชนครินทร์ (สารภีสัมพันธ์) ครั้งที่ 10 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพของบุคลากรทุกสายงานให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน โดยอาศัยกิจกรรมการแข่งขันกีฬา เพื่อสร้างความสามัคคี และสร้างแรงจูงใจในการพัฒนามหาวิทยาลัย แบ่งเป็น 6 สี ดังนี้ 1.สีฟ้า 2.สีแดง 3.สีม่วง 4.สีชมพู 5.สีกรมท่า 6.สีส้ม ภายในงานมีการแข่งขันกีฬา ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

DSC_0934
DSC_0943
DSC_0938
DSC_0940
DSC_0944
DSC_0941
DSC_0945
DSC_0946
DSC_0949
DSC_0953
DSC_0951
DSC_0957
DSC_0963
DSC_0959
DSC_0962
DSC_0964
DSC_0966
DSC_0968
DSC_0971
DSC_0972
DSC_0976
DSC_0978
DSC_0979
DSC_0984
DSC_0980
DSC_0983
DSC_0985
DSC_0986
DSC_0987
DSC_0990
DSC_0993
DSC_0992
DSC_0997
DSC_0994
DSC_0999
Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...