ธ สถิตในดวงใจไทยทุกดวง พิธีบำเพ็ญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 13 ตุลาคม เวลา 08:10 น.  รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีนำผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอนุโมทนาบุญร่วมกัน