ประชุมการดำเนินการด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561

ประชุมการดำเนินการด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง เจ้าสเวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชกัชราชนครินทร์