ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 5/2561

วันที่ 26 กรกฏาคม 2561 เวลา 13.00 น. การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 5/2561 ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ  

สำนักส่งเสริมวิชาการฯ รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 26 กรกฏาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ สำนักส่งเสริมวิชาการฯ ได้รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561   ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมทั้งหมด >>คลิกที่นี่