แนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนวัดป่าประดู่ จ.ระยอง และโรงเรียนบางแก้วประชาสันต์

วันที่ 17 มกราคม 2561 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ออกแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนวัดป่าประดู่ จ.ระยอง และโรงเรียนบางแก้วประชาสันต์ จ.สมุทรปราการ นำทีมโดย อ.ทวีทรัพย์ เจือพานิช รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน