กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ภายใต้โครงการ “ARAN OPEN HOUSE 2023” ของโรงเรียนอรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566 เวลา 8.00 น. อาจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มอบหมายให้นางสาวจรีรัตน์ ธรรมมา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ร่วมกับทีมแนะแนวคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ภายใต้โครงการ “ARAN OPEN HOUSE 2023” ของโรงเรียนอรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว