ประชุมแนะแนวศึกษาเชิงรุกปีการศึกษา 2567

วันอังคาร ที่ 31 ต.ค. 66 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมแนะแนวศึกษาเชิงรุก ปีการศึกษา 2567 เพื่อหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา การขอข้อมูลและความร่วมมือในการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดทำอินโฟกราฟฟิกประชาสัมพันธ์ “ศิษย์เก่าอยากบอก” เป็นรายสาขาวิชา เพื่อที่จะใช้โปรโมทในเพจมหาวิทยาลัย เพจคณะ เพจสาขาวิชา อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างการรับรู้ และกิจกรรม Open House Online ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ