รับมอบธงกีฬาเพื่อเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 28 “ปลากัดเกมส์” ในปีถัดไป

วันพุธที่ 1 พ.ย. 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ อาจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการงานทะเบียน ​​อาจารย์ธนเทพ ศิริพัลลภ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ พร้อมทั้งคณะครู บุคลากร และนักกีฬาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 27 “คชสารเกมส์” พร้อมรับมอบธงกีฬาเพื่อเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 28 “ปลากัดเกมส์” ในปีถัดไป